Amendement

Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat gemeenten te verwachten archeologische monumenten alleen in hun omgevingsplannen kunnen beschermen indien dit aantoonbaar is

Download Download

Indieners