Amendement

Amendement van de leden Van Veldhoven en Ronnes waarmee recreatieve infrastructuur wordt gewaarborgd in de Omgevingswet

Download Download

Indieners