Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat studenten met een bestuursfunctie gedurende één jaar niet geconfronteerd worden met het leenstelsel

Download Download

Indieners