Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van de leden De Krom en De Roon en ter vervanging van nr. 28 over het uitsluiten van het gezinsreferentschap van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. de Krom, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Raymond de Roon, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 56
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
CDA 41 Tegen
PvdA 33 Tegen
SP 25 Voor
VVD 21 Voor
PVV 9 Voor
GroenLinks 7 Tegen
ChristenUnie 6 Tegen
D66 3 Tegen
PvdD 2 Tegen
SGP 2 Tegen
Verdonk 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15