Amendement

Amendement van de leden De Krom en De Roon ter vervanging van nr. 14 over het uitsluiten van het gezinsreferentschap van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven

Download Download

Indieners