Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 januari 2020, over wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers)

35065-15
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen