De kabinetsreactie op het 73e OMT COVID-19 advies en de berichten over het testbeleid van Duitsland en Frankrijk, respectievelijk het bericht over mogelijke problemen met veilige en snelle verspreiding van een coronavaccin

2020D30872
Indiener Antje Diertens
Kamerlid D66

Kies periode

tot Toepassen