79e vergadering, donderdag 4 juni 2020; Opening; Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen; Studievoorschotvouchers en toezeggingen AO 16 oktober 2019 over DUO; Beantwoording schriftelijke vragen inzake het bericht "Ruzie met de universiteit over een briljant idee"; Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017-2021; Innovatie; Kunstmatige intelligentie en sleuteltechnologieën; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkelingen rondom het coronavirus;

Ongecorrigeerd

Kies periode

tot Toepassen