Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)

2020P02774

Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (TK 35300-VII-97) d.d. 5 maart 2020

2020D06612
Indiener C.J.M. Roovers
griffier

Kies periode

tot Toepassen