35431 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

2020D13232
Indiener Th.C. de Graaf
vicepresident van de Raad van State

35431 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

2020D13231
Indiener Th.C. de Graaf
vicepresident van de Raad van State

35430 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

2020D13221
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kies periode

tot Toepassen