Uitstel beantwoording vragen van de leden Weverling, Aukje de Vries en Moorlag over het bericht ‘Ontsnapt plantje zorgt voor bouwput in Terschellingse duinen‘ en de bestrijding van invasieve exoten

2020D11939
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kies periode

tot Toepassen