Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (35361)

2020P08232

Lijst van vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35 450-VIII)

2020D21440
Indiener O.C. Tellegen
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35450-XII)

2020D21437
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Kies periode

tot Toepassen