Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)

35429
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

35429 Memorie van toelichting inzake aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)

2020D12628
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

35429 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)

2020D12629
Indiener Th.C. de Graaf
vicepresident van de Raad van State

Kies periode

tot Toepassen