Verslag

35335-7
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van de leden Middendorp (VVD) en Verhoeven (D66) om de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het rapport ‘Update vereist- Naar meer parlementaire grip op digitalisering’ van de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) vast te stellen op vrijdag 12 juni 2020 te 12.00 uur

2020D22050
Indiener Jan Middendorp
Kamerlid VVD

Kies periode

tot Toepassen