Uitgelicht : Wetgevingsoverleg over de Wet opheffing verpandingsverboden

De commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt op maandag 3 juni 2024 van 14.30 tot 17.30 uur over het wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden. Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, komt hiervoor naar de Kamer.

De voorgevel van een kleine bloemenwinkel

Volg live

Het wetgevingsoverleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via de website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website van Debat Direct.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Verpandingsverboden

Verpandingsverboden zetten een grote rem op de kredietverlening aan met name het midden- en kleinbedrijf omdat deze bedrijven hun uitstaande vorderingen niet als onderpand voor een lening kunnen gebruiken. Verpandingsverboden komen met enige regelmaat voor in contracten die bedrijven met elkaar sluiten. In bepaalde economische sectoren, zoals de bouw- en retailsector, wordt de mogelijkheid tot overdracht of verpanding van vorderingen contractueel op grote schaal uitgesloten. Grote bedrijven willen zo voorkomen dat zich onbekende crediteuren melden. 

Het gevolg is dat die vorderingen door hun leveranciers niet kunnen worden verpand als zekerheid voor krediet. Dat belemmert de kredietverlening aan bedrijven, en kan er zelfs toe leiden dat zij onnodig met liquiditeitsproblemen kampen. Dat geldt met name voor het midden- en kleinbedrijf. 

Wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden

De minister voor Rechtsbescherming wil daarom bedrijven verbieden nog langer zo'n verpandingsverbod in contracten op te nemen. Dit staat in het wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De kredietruimte van met name het midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt zo vergroot. Leveranciers mogen dan alle geldvorderingen die zij hebben uitstaan bij klanten overdragen of verpanden aan banken en andere geldschieters als zekerheid voor een lening. Wel wordt de leverancier volgens de nieuwe regels verplicht de schuldenaar er schriftelijk van op de hoogte te stellen dat de vordering wordt verpand.

Voor wie is het wetsvoorstel bedoeld?

  • Bedrijven die hun vorderingen willen verpanden als zekerheid voor een lening;
  • Bedrijven die schulden hebben bij hun leveranciers;
  • Banken en andere kredietverleners.

Wetgevingsoverleg

Een mondeling overleg van één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers of staatsecretarissen over een wetsvoorstel heet wetgevingsoverleg (WGO). Ieder lid, ook niet commissieleden, van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. Deze overleggen zijn altijd openbaar. 

Terugkijken

Het overleg is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dit klaar is.