Uitgelicht : Wetgevingsoverleg Media

Op dinsdag 26 mei 2020 heeft de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13.00-18.00 uur een wetgevingsoverleg over Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele mediadiensten / Novelle / Media en corona). Hiervoor komt minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de Kamer.

Satellietbusjes van NOS en Omroep Brabant

Volg live

Het overleg is van 13.00 - 18.00 uur in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Audiovisuele mediadiensten moeten in de EU op gelijke voet met elkaar kunnen concurreren. De Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten regelt dat. Ook heeft deze richtlijn als doel om bij te dragen aan de bevordering van culturele diversiteit en het bieden van goede bescherming aan consumenten en kinderen. Deze Europese richtlijn moet worden opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Daarom wordt de Mediawet 2008 (35361) gewijzigd. Dit moet voor 19 september 2020 gebeurd zijn.

Novelle 

Op de agenda ook de Mediawet. De Tweede Kamer heeft deze met het wetsvoorstel 35042 aangepast op het punt van toezicht en bestuur. Politici zouden geen toezicht- en bestuursfuncties bij mediaorganisaties moeten hebben, zo was neergelegd in de wijziging. De Eerste Kamer heeft hierover advies gevraagd bij de Raad van State. De uitkomst is dat de wijziging ongedaan wordt gemaakt. 

Regionale en streekomroepen

Het publieke omroepbestel kent drie lagen: lokaal, regionaal en nationaal. Het is van belang dat deze lagen goed samenwerken. Dat kan leiden tot betere kwaliteit, kostenbesparingen en een groter bereik. Het beleid van minister Slob bevordert deze samenwerking. Een eerder wetsvoorstel uit 2016, opgesteld door toenmalig staatssecretaris Dekker om de Mediawet op dit punt te wijzigen, wordt daarom niet bij de Kamer ingediend.