Veerdienst Ameland

Veerboot naar Ameland
Een van de veerboten die dagelijks vaart tussen Holwerd en Ameland

De passagiers van de veerboten tussen Ameland en Holwerd waren in 2015 minder tevreden dan in eerdere jaren. Deze verbinding heeft regelmatig met vertraging te kampen. Bovendien duurt de overtocht steeds langer. Dit komt vooral door problemen in de vaargeul in de Waddenzee. Als snelle oplossingen voor dit probleem noemen de betrokken partijen het afsnijden van bochten in de huidige vaarroute en het aanpassen van de dienstregeling aan de actuele vaartijden. Het onderzoek over 2015 laat verder zien dat de passagiers over de verbinding met Vlieland tevredener zijn geworden en dat de tevredenheid over de verbinding  naar  Terschelling ongeveer gelijk is gebleven.

Structuurvisie Wadden

De Waddenzee is een uniek open landschap. De overheid wil dit beschermen en verder ontwikkelen. Dit uitgangspunt is vastgelegd in de Structuurvisie derde nota Waddenzee uit 2007. In die Structuurvisie is afgesproken het beleid binnen tien jaar te evalueren. Conclusie uit die evaluatie is dat de Waddenzee nog steeds bescherming nodig heeft en dat de Structuurvisie goed werkt. Wel moet duidelijker gekozen worden voor verbetering van de natuur en het landschap. Rijksoverheid, provincie en andere betrokken instanties moeten met elkaar afspreken wie daarin het initiatief daarin neemt.

Vergaderinformatie

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu overlegde donderdag 24 maart 2016 over de Wadden. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu kwam hiervoor naar de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het overleg bood het Regiecollege Waddengebied de commissie de petitie 'Wadden in beeld 2015' aan. Dat gebeurde in de Statenpassage.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites