Uitgelicht : Verkeersveiligheid en wegen

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op dinsdag 6 december 2022 van 16.30 tot 21.15 uur over verkeersveiligheid en wegen. Namens het kabinet zijn minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aanwezig.

Volg live

 

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Verkeersveiligheid

In 2021 vielen in Nederland in het verkeer 582 verkeersdoden, 28 minder dan in 2020. Tegelijkertijd groeit de bevolking, rijden er steeds meer auto’s, wordt er steeds meer gefietst en is het drukker op de fietspaden met meer variatie aan lichte (elektrische) voertuigen.

Het gedrag van verkeersdeelnemers verandert; door meer gebruik van mobiele telefoons, door de vergrijzing van de samenleving en door meer verkeersdeelname onder invloed alcohol en drugs. In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in Nederland. Daaruit blijkt dat deze veel hoger zijn dan tot nu toe werd aangenomen: € 27 miljard in plaats van € 17 miljard.

Verkeersveiligheid is één van de prioriteiten van het kabinet. In de aanpak staan drie zaken centraal: het veiliger maken van de infrastructuur, zorgen voor veiliger voertuigen en het stimuleren van veilig gedrag bij verkeersdeelnemers.

Rijonderwijs en rijgeschiktheid

De afgelopen jaren heeft de rijschoolbranche te kampen gehad met een aantal grote problemen. Na onderzoek heeft commissie Roemer in april 2021 een rapport uitgebracht met negentien voorstellen om de kwaliteit van het rijonderwijs, de kwaliteit van het rijexamen, de kwaliteit van rijscholen en de kwaliteit van rijinstructeurs te verbeteren.

Het ministerie van I en W heeft, in samenwerking met de branche, deze adviezen concreet uitgewerkt. Zo is een verplicht leerplan voor het rijbewijs B ontwikkeld, heeft het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) nieuwe exameneisen ontwikkeld en heeft het instituut voor de certificering en examinering in de mobiliteitsbranche IBKI een plan voor het opleiden van rijinstructeurs opgesteld. Een voorbeeld is de collegiale adviesrit: een andere rijinstructeur dan de eigen rijinstructeur stelt vast of de leerling kans maakt om het examen te halen. 

Het kabinet werkt plannen uit om het systeem van medische rijgeschiktheid te verbeteren. Zo komt er een meldplicht bij sommige medische aandoeningen. Verder zou de arts een belangrijkere adviesrol voor de rijbewijshouder moeten krijgen en wordt het gemakkelijker voor naasten om mogelijke ongeschiktheid van een automobilist te melden.

Voertuigautomatisering

Ook de EU wil het aantal verkeersslachtoffers verminderen. Het streven is rond 2050 het aantal slachtoffers tot bijna nul terug te brengen. De herziening van de General Safety Regulation (GSR) moet hieraan bijdragen.

Door invoering van deze Europese regelgeving worden enkele rijhulpsystemen in de toekomst verplicht gesteld in alle nieuwe voertuigen in Europa. Het gaat onder andere om de Intelligente Snelheidsassistent (ISA) en rijstrookassistentie (Lane Keep Assist: LKA). Om deze systemen te laten functioneren, moeten de komende jaren aanpassingen gedaan worden aan de Nederlandse wegen.

Vrachtwagenheffing en betalen naar gebruik

Naast de verkeersveiligheid staan ook een aantal brieven op de agenda over de introductie van een vrachtwagenheffing en informatie over mogelijkheden waarop in Nederland een systeem van ‘betalen naar gebruik’ voor motorvoertuigen ingevoerd kan worden.