Commissiedebat : Verkeersveiligheid en wegen

De vergadering is geweest

6 december 2022
16:30 - 21:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang en BIT-advies Tijdelijke Tolheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gevolgen herziene Eurovignetrichtlijn Westerscheldetunnel en Kiltunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn in het Eurovignetverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport vijfde wettelijke evaluatie Dienst Wegverkeer (RDW)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het advies 'Van rijles naar rijonderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het convenant “Te luid geluid is uit”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de voortgang en het BIT-advies Tijdelijke Tolheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwikkelingen voertuigautomatisering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeksresultaten Plaats op de weg zware e-bakfiets

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitgangspunten implementatie herziene Eurovignetrichtlijn in vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomst optimalisatietraject stelsel medische rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief Digitalisering en Voertuigtoelating

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kwartaalrapportage CBR “corona-inhaalslag examens”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ongeldig verklaarde en niet-ingeleverde rijbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op de knelpuntenbrief van het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over informatie betreft gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang invoering vrachtwagenheffing per 1 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Inzet weginspecteurs file-aanpak 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Derde Kwartaalrapportage CBR examenafname

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Literatuurstudie inventarisatie verwachte effecten Betalen naar Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over petities van gemeente Bergen en NEFOM over geluidoverlast door motorvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken verkeersveiligheid najaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitkomst SWOV studie naar extra maatregelen voor halvering aantal verkeersslachtoffers in 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidspijlers fietsveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoeksrapporten ‘Hogere-ordevaardigheden in het verkeer’ en ‘De Collegiale Adviesrit’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoeksrapport Kennismigrantenregeling en risico's voor de verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rijden onder invloed in Nederland en uitvoering motie van het lid Eerdmans over publieksvoorlichtingscampagnes richten op de strafmaat voor vergrijpen (Kamerstuk 29279-679)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Bestedingsplan Rijks-N-wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Diverse onderwerpen op het terrein van digitalisering en voertuigtoelating

  Te behandelen:

  Loading data