Uitgelicht : Verkeersveiligheid

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op donderdag 2 december 2021 van 13.00 tot 17.00 uur over verkeersveiligheid. Namens het kabinet zijn de ministers Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Volg live

Het overleg over verkeersveiligheid is in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct. 

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Licht elektrische voertuigen (LEVs)

Op de openbare weg verschijnen steeds meer verschillende elektrisch aangedreven lichte voertuigen (LEVs), zoals elektrische steps, elektrische bakfietsen en zelf balancerende voertuigen (bijvoorbeeld de segway). In tegenstelling tot de fiets, de brommer, de snorfiets en de speed-pedelec is er voor de voertuigeisen van deze LEVs (nog) geen Europese regelgeving. Omdat de bestaande nationale regelgeving onvoldoende mogelijkheden biedt voor toelating van dergelijke nieuwe voertuigen, is een LEV-kader opgesteld. Doel van het kader is zeker te stellen dat LEVs die zijn toegelaten technisch veilig zijn en veilig gebruikt worden binnen het bestaande verkeer. Elektrische voertuigen zonder stuur of met maar één wiel (bijvoorbeeld Hoover boards) blijven ook in de nieuwe regelgeving verboden op de openbare weg. Streven is de nieuwe regelgeving op 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Verkeersveiligheid op N-wegen

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister een stappenplan verkeersveiligheid Rijks-N-wegen opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat tot 2040 per jaar naar verhouding vijf keer zo veel verkeersdoden vallen op N-wegen als op autosnelwegen. Met name gaat het om wegen met één rijstrook per richting en zonder rijrichtingscheiding. De komende jaren worden maatregelen genomen om de wegbermen veiliger te maken en worden waar mogelijk rijstroken verbreed zodat vangrails in het midden gezet kunnen worden.

Flitspalen en geluidflitspalen

De procedures om een flitspaal te plaatsen zijn omslachtig. Daardoor duurt het soms lang voor de een paal geplaatst is. De ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat overleggen binnenkort met wegbeheerders wat zij kunnen doen om die procedures te versnellen.   

Auto’s en motoren met uitlaten die omgebouwd zijn om bewust veel geluid te maken, zijn voor veel mensen een bron van ergernis. Om de overlast van die verboden geluidmakers in te dammen, hangen in Rotterdam als proef op drie plekken microfoons met camera’s erbij die alle geluid boven een bepaalde grens registreren. In deze proef wordt nagegaan welke technische en juridische belemmeringen er zijn voor de inzet van geluidsflitspalen.