volle vergaderzaal
Een volle vergaderzaal tijdens het debat over de eiercrisis in de zomer van 2017

Wanneer komt de Kamer terug van reces?

Tijdens een reces zijn er doorgaans geen vergaderingen in de Kamer. Toch blijven de Kamerleden de actualiteit volgen en is het altijd mogelijk om in het reces een debat te voeren. Als een meerderheid van de Kamer het belangrijk vindt om zo snel mogelijk over een onderwerp te spreken met de regering, kan er een recesdebat worden gepland. Via een e-mailoverleg of een procedurevergadering kan de Kamer besluiten tot een commissievergadering, een zogeheten ‘algemeen overleg’. Zo debatteerde de commissie voor Economische Zaken op donderdag 24 augustus 2017 over de vondst van het verboden bestrijdingsmiddel fipronil in eieren. Een recesdebat verloopt overigens net als een debat buiten het reces. Ook zijn er bodes, griffiers, stenografen en beveiligers aanwezig.

Plenaire afronding

Soms bestaat na een algemeen overleg de wens bij een of meer Kamerleden voor een vervolgdebat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld om een motie te kunnen indienen. Dit kan namelijk niet tijdens een algemeen overleg. Voor het plannen van een plenair debat tijdens het reces moeten volgens artikel 46 van het Reglement van Orde van de Kamer minimaal dertig Kamerleden een schriftelijk verzoek indienen bij de Voorzitter. Om het plenaire debat daadwerkelijk te laten beginnen, moeten minimaal 76 Kamerleden (het quorum) aanwezig zijn in de Kamer.

Geschiedenis

Ook in eerdere jaren is de Kamer teruggekeerd van reces om te debatteren over actuele zaken. In het zomerreces van 2014 stortte vlucht MH17 neer boven Oekraïne. De Kamer organiseerde daarop twee keer een commissievergadering met de regering, op vrijdag 25 juli en dinsdag 29 juli 2014. In 2011 en 2015 waren financiële problemen in Europa reden om terug te keren van reces. Op 22 oktober 2011 voerde de Kamer zelfs een plenair recesdebat op een zaterdag. Dit debat ging over de crisis in de eurozone. Eerder had de Kamer op 17 augustus 2011 al plenair gedebatteerd over hetzelfde onderwerp. Bekijk het overzicht van vergaderingen tijdens het reces, zowel in commissieverband als plenair.

Gerelateerde websites