Uitgelicht : Veranderingen in het parlementair stelsel

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken vergadert op woensdag 11 december 2019 van 13:00 tot 16:00 uur over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel. Namens het kabinet is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, aanwezig.

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Instelling van de staatscommissie

Op initiatief van de Eerste Kamer vroegen zowel Tweede als Eerste Kamer om de instelling van deze commissie. Er waren verschillende redenen voor: een grotere behoefte aan burgerparticipatie, de invloed van Europese besluitvorming, de decentralisatie van rijkstaken en de rol die nieuwe media en ict spelen in het parlement en de democratie. De Staatscommissie parlementair stelsel werd op 27 januari 2017 ingesteld door het tweede kabinet-Rutte om te adviseren over de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. Voorzitter van de commissie was de Noord-Hollandse commissaris van de Koning, Johan Remkes. De commissie bestond uit wetenschappers en oud-politici.

Eindrapport en aanbevelingen

Op 13 december 2018 presenteerde de commissie haar eindrapport ‘Lage drempels, hoge dijken: democratie en rechtsstaat in balans’.

Het werd aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De staatscommissie presenteerde zeven aanbevelingen die volgens haar de speerpunten vormen van het gedane onderzoek:

- Aanpassing van het kiesstelsel voor de Tweede Kamer;

- Invoering van een correctief bindend referendum;

- Invoering van een gekozen formateur;

- Het instellen van een Constitutioneel Hof;

- Het opstellen van een ‘Wet op de politieke partijen’;

- Meer democratische kennis en vaardigheden in het onderwijs;

- Invoering van het terugzendrecht voor de Eerste Kamer.

Reactie van het kabinet

Op 26 juni 2019 verscheen namens het kabinet een reactie op het eindrapport. Het kabinet neemt niet alle aanbevelingen over. Door modernisering van het kiesstelsel wil het kabinet ervoor zorgen dat meer Nederlanders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen in de politiek. Ook wil het kabinet meer jongeren bij de politiek betrekken door het opzetten van een jongerenparlement. Daarnaast komt er een Wet op de Politieke Partijen (WPP). Over een aantal aanbevelingen volgt op een later moment nog een standpunt van het kabinet. Het idee van de invoering van een gekozen formateur wijst het kabinet af.