Uitgelicht : Veiligheid

De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid spreekt op 8 juni 2020 van 09.30 tot 13.30 uur in een notaoverleg over het onderwerp veiligheid. Hiervoor komt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Kamer.

Volg live

Dit overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Wat is een notaoverleg?

In een notaoverleg bespreken Tweede Kamercommissies met de betrokken bewindspersonen beleidsnota’s die het kabinet heeft ingediend. Hierbij is het voor leden die het woord voeren, mogelijk om moties indienen. Die komen gewoonlijk in stemming in de plenaire vergadering.

Daling criminaliteitscijfers als gevolg van corona

In de eerste weken van de coronacrisis was er een zeer forse daling van de criminaliteit, zo blijkt uit politiemonitors. Inmiddels stabiliseert de geregistreerde criminaliteit zich de afgelopen weken op een niveau van ca. tien procent lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Met name in de vermogenscriminaliteit (o.a. woninginbraken, fietsendiefstallen en zakkenrollerij), verkeersongevallen en migratie- en asielzaken worden dalingen geconstateerd.

De politie ziet daarentegen een sterke stijging van het aantal overlastmeldingen. Zo zijn er fors meer meldingen van burenruzie, geluidshinder en overlast door jeugd dan een jaar geleden. Deze meldingen zijn geen misdrijven en worden dus niet meegenomen in de geregistreerde criminaliteitscijfers.

Tegelijkertijd zijn er criminaliteitsvormen die juist toenemen. Het aantal meldingen van online criminaliteit is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarbij wordt wel aangetekend dat deze beweging al voor de coronacrisis zichtbaar was. Daarnaast is er sprake van corona-specifieke criminaliteit zoals bijvoorbeeld phishing of oplichting door malafide webshops bij de verkoop van beschermende middelen.

Maatregelen politie naar aanleiding van het coronavirus

Ter bescherming tegen het coronavirus is vanaf eind maart aan de uitrusting van de politie mondafscherming toegevoegd. Dit biedt de politie de mogelijkheid om mondafscherming aan te brengen bij verdachten die vervoerd worden. Hierdoor lopen agenten minder kans om opzettelijk te worden besmet. Daarnaast wordt het op basis van spoedwetgeving mogelijk om van verdachten gedwongen celmateriaal af te nemen. Daarmee kan worden getest of zij ook daadwerkelijk met het coronavirus besmet zijn. Voor corona-gerelateerde delicten hanteert het openbaar Ministerie een lik-op-stuk aanpak.

Problemen met het vernieuwde C2000-netwerk

Sinds eind januari 2020 gebruiken ruim tachtigduizend Nederlandse hulpverleners het nieuwe C2000-netwerk voor communicatie onderling en met de meldkamer. Sindsdien komt het regelmatig voor dat apparatuur uitvalt, verbindingen wegvallen en gesprekken onverstaanbaar zijn. De ondernemingsraad van de politie sloeg eind februari alarm over het nieuwe communicatienetwerk. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid wil daarom dat minister Grapperhaus haar regelmatig op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rondom C2000 die de werking van het nieuwe netwerk in de praktijk zo snel mogelijk te verbeteren. Het oplossen van de problemen met het vernieuwde C2000-netwerk heeft volgens de minister de hoogste prioriteit.

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Het kabinet maakt van de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit een prioriteit en gaat hierin fors investeren. Zo wordt een Multidisciplinair Interventieteam (MIT) ingericht bij de Landelijke Eenheid van politie. Het MIT krijgt een bezetting van in totaal ongeveer 400 fte, afkomstig uit de politie, vanuit de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, Koninklijke Marechaussee, Douane, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Het MIT richt zich binnen de brede aanpak van ondermijning op het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, ook internationaal. Dit gebeurt door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en het verkrijgen van crimineel geld. Er wordt vermogensgericht opgespoord, wat betekent dat financiële structuren en geldstromen als aangrijpingspunten worden genomen. Deze aanvullende capaciteit  dient ter versterking van de bestaande structuren die ook nu al succesvol kunnen jagen op de kopstukken van de georganiseerde criminaliteit.

Politieopleiding een jaar ingekort

De basisopleiding van de politie gaat van drie naar twee jaar. Met meer praktijkervaring kunnen nieuwe agenten zo sneller bij het korps aansluiten. De afspraken zijn gemaakt na onderhandelingen tussen de minister, de korpsleiding en de politiebonden. Naast de verkorte opleiding komt er extra ruimte voor vervroegd pensioen voor agenten die lang het zwaarste en meest risicovolle politiewerk hebben gedaan.