Notaoverleg

Veiligheid

Notaoverleg: "Veiligheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Veiligheid (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie notaoverleg veiligheid op maandag 8 juni 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Informatie of met de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de e-screener Nederland nog voldoet aan verplichtingen van de EU Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Te behandelen:

19
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: