Notaoverleg : Veiligheid

De vergadering is geweest

8 juni 2020
9:30 - 13:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Uitkomsten van de onderzoeken naar de gevaarzetting van nat vuurwerk in Ulicoten en de bestrijding van vuurwerkbranden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Informatie of met de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de e-screener Nederland nog voldoet aan verplichtingen van de EU Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie WODC over de Kwaliteitsimpuls politieonderwijs t.b.v. het Caribisch deel van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Informatie over de stand van zaken van het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) en het tijdpad van de ICT-vernieuwing bij de politie.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het NRC-bericht d.d. 9 maart 'Een nieuwe man bij de brandweer, maar de machocultuur blijft'.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Maatregelen politie naar aanleiding van het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Audit Wet politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Contouren van het basispolitieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Herziening van de Wet wapens en munitie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag een schriftelijk overleg over de nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging over toezending van een afschrift van de brief aan de Korpschef over het verwerken van persoonsgegevens tijdens de screening

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eerste halfjaarbericht politie van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Veiligheid van boa`s

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data