Uitgelicht : Toekomst van TenneT Duitsland

De commissie voor Financiën debatteert op woensdag 19 april van 11.45 tot 15.45 uur over de toekomst van TenneT Duitsland. Voor het debat komen minister Sigrid Kaag (Financiën) en minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) naar de Kamer.

Een rij windmolens in een vlak, kaal landschap
Windmolens bij Zeewolde. Foto Rob Poelenjee

Volg live

Het debat over TenneT is in de Wttewaall van Stoetwegenzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of gebruik de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Nederlandse en Duitse staat in gesprek 

TenneT, de netbeheerder van Nederland en een groot deel van Duitsland, heeft een grote behoefte aan kapitaal voor investeringen om de energietransitie te ondersteunen. Omdat het kabinet niet wil dat Nederland deze kosten gaat betalen voor het Duitse deel van TenneT, zijn de Nederlandse staat en Tennet in gesprek met de Duitse staat om een oplossing te vinden.

Duitse wens tot overname

Duitsland wil van haar kant juist meer invloed op haar eigen hoogspanningsnet en deelnemen in TenneT Duitsland. Een belangrijke motivatie hiervoor is het versnellen van de Duitse energietransitie en het beperken van buitenlandse invloeden in het energienetwerk. De oorlog in Oekraïne speelt hier een rol bij.

Verschillende scenario’s 

 

Er liggen meerdere scenario’s op tafel om in de investeringsbehoefte te voorzien. Een volledige verkoop van TenneT Duitsland heeft de voorkeur van het kabinet, maar het zou ook kunnen dat de Duitse staat op een andere manier deel neemt in TenneT Duitsland. Dit kan onder andere door een gedeeltelijke verkoop. Mochten Nederland en Duitsland er niet uitkomen, dan is er mogelijk een oplossing met private investeerders.

Betrokkenheid parlement

De commissie voor Financiën wil een apart commissiedebat over de verkoop voordat het kabinet onomkeerbare besluiten neemt. Het parlement heeft geen formele rol bij de mogelijke verkoop van Tennet Duitsland door de Staat. Toch is het belangrijk dat het parlement betrokken is bij de verkoop door de gekoppelde maatschappelijke belangen, vindt de commissie. De commissie van Financiën is voor dit aspect in eerste instantie aanspreekpunt. Ministers Sigrid Kaag en Rob Jetten, verantwoordelijk voor energie, gaan in gesprek met leden van de commissie.