Uitgelicht : Rondetafelgesprek over wetsvoorstel op het gebied van persoonsgegevens en terrorismebestrijding

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op donderdag 31 maart 2022 van 10.30 tot 13.15 uur een rondetafelgesprek over de Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Max van der Stoelzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert beleid en maatregelen op het terrein van terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Daarnaast maakt de NCTV analyses van trends en fenomenen op dit gebied, zoals het  Dreigingsbeleid Terrorisme Nederland. Voor deze taken kan het nodig zijn om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, zoals naam en woonplaats, maar ook bijvoorbeeld levensbeschouwelijke overtuigingen. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is op dit moment niet vastgelegd in de wet.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid is op 9 november 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze wet wil de minister van Justitie en Veiligheid enkele taken van de NCTV verankeren en de verwerking van persoonsgegevens in verband met de verhoging van de weerbaarheid van de samenleving regelen. Het gaat bijvoorbeeld om persoonsgegevens zoals naam- en verblijfplaats van terugkerende Syriëgangers, maar ook om de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om (fenomeen)analyses te kunnen maken. Vanwege de verwerking van deze persoonsgegevens bevat het voorstel meerdere maatregelen om de verwerking in te perken en persoonsgegevens te beschermen.

Rondetafelgesprek 

Zoals gebruikelijk bij dit soort belangrijke wetsvoorstellen is er een consultatieronde geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens om advies gevraagd en heeft de Raad van State geadviseerd. De meningen over het uitbreiden van de bevoegdheden van de NCTV lopen uiteen. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in een persbericht van 5 november 2021 aangegeven dat niet duidelijk wordt gemaakt waarom juist de NCTV die informatie van burgers nodig heeft. Tijdens het rondetafelgesprek spreken Kamerleden met onderstaande organisaties over het wetsvoorstel.

Programma

10.30 - 11.40 uur: maatschappelijk middenveld en toezicht 

  • Merel Koning, Amnesty International
  • Lotte Houwing, Bits of Freedom
  • Quirine Eijkman, College voor de Rechten van de Mens
  • Aleid Wolfsen, Autoriteit Persoonsgegevens
  • Nico van Eijk, Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

11.40 - 12.15 uur: wetenschappers  

  • Frederik Zuiderveen Borgesius, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Ronald Prins, Hunt & Hackett

12.25 - 13.15: veiligheidsdomein 

  • Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
  • Erik Akerboom, AIVD
  • Hanneke Ekelmans, Nationale Politie