Uitgelicht : Rondetafelgesprek over studentenwelzijn

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt op donderdag 9 maart van 14.00 tot 16.15 uur een rondetafelgesprek over studentenwelzijn.

Studenten lopen in tegengestelde richtingen door een zaal in de Haagse Hogeschool.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.

Initiatiefnemers

De Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Kwint (SP) namen het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek over studentenwelzijn.

Monitor 

De afgelopen jaren is het onderwerp studentenwelzijn steeds vaker op de agenda van de Kamer komen te staan. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met het RIVM en de GGD GHOR Nederland een Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs uitgebracht. Hieruit blijkt dat studenten kampen met prestatiedruk, eenzaamheid en andere mentale problemen.

Oorzaken van mentale problemen en mogelijke oplossingen

Door het voeren van dit rondetafelgesprek wil de commissie meer te weten komen over onderliggende oorzaken van de mentale problemen van studenten en wat hieraan gedaan zou kunnen worden. In het rondetafelgesprek kunnen de volgende punten aan de orde komen:

- de onderliggende oorzaken van de prestatiedruk, eenzaamheid en andere mentale problemen van studenten in het hoger onderwijs en het mbo;

- de mogelijke oplossingen voor de mentale problemen van studenten in het hoger onderwijs en het mbo.

Genodigden

Blok 1              14.00 -15.00 uur

  • Damiaan Denys, filosoof en werkt als psychiater op de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC.
  • Jolien Dopmeijer, projectleider Studenten bij het Trimbos-instituut en tevens een van de projectleiders van de landelijke Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs in opdracht van OCW en VWS.
  • Farid Tabarki, oprichter van Studio Zeitgeist dat onderzoek doet naar de veranderende tijdgeest en de bijbehorende (maatschappelijke) gevolgen. Voorzitter van Platform Perspectief Jongeren.
  • Mariken Leurs, hoofd Centrum Gezondheid en Maatschappij van het RIVM.

Blok 2              15.15 -16.15 uur

  • Kimberley Snijders, voorzitter NJR (Vereniging Nationale Jeugdraad), maakt deel uit van SER Jongerenplatform.
  • Frederieke Vriends, directeur organisatie MIND Us.
  • Justin Kersseboom, vice-voorzitter van Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB).
  • Koen Vos, practor Brede Vorming bij Firda, een ROC ontstaan door een fusie van ROC Friese Poort en het Friesland College.

Position papers

Een aantal genodigden heeft een zogeheten position paper ingediend, waarin zij hun visie en standpunten schetsen. U kunt deze hier inzien.