Uitgelicht : Rondetafelgesprek over OVV-rapport containerramp MSC Zoe

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) houdt op woensdag 28 oktober 2020 van 10.00 tot 12.00 uur een rondetafelgesprek over het OVV-rapport containerramp MSC Zoë.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

OVV-rapport containerramp MSC Zoe

Op 10 april van dit jaar heeft de commissie ook al met deskundigen gesproken. De nadruk lag toen op de lessen die geleerd kunnen worden van de containerramp die zich in de stormachtige avond en nacht van 1 op 2 januari 2019 bij het Waddengebied voltrok. Daarbij gingen 342 volle containers overboord. Nu staat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid centraal en zal de aandacht vooral uitgaan naar concrete maatregelen om een ramp als deze in de toekomst te voorkomen. Alle betrokkenen zijn het er eigenlijk wel over eens dat containers op schepen beter vastgezet moeten worden. Ook zouden de schepen met slecht weer de ‘noordelijke route’ moeten gaan varen, verder weg van de Waddeneilanden. De minister van IenW zegt dat zij wel het advies kan geven dat schepen bij slecht weer de noordelijke route nemen, maar dat zij dit niet kan afdwingen. Daarvoor zouden eerst internationale afspraken gemaakt moeten worden. De Tweede Kamer is nu op zoek naar wat Nederland wel kan doen en welke maatregelen wel dwingend opgelegd zouden kunnen worden.

Programma 28 oktober 2020

BLOK 1    10.00-10.25 uur           Terugblik rapporten OVV en ILT

  • De heer Dijsselbloem, voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid
  • De heer Putters, afdelingshoofd Toezicht veilige mobiliteit bij de ILT

BLOK 2    10.30-10.55 uur           Zicht op maatregelen 1

  • De heer van Zanten, directeur Kustwacht
  • De heer Van de Minkelis, hoofd Operationele Zaken Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

BLOK 3    11.00-11.25 uur           Zicht op maatregelen 2

  • De heer Buchner, directeur Marin
  • De heer Stam, FNV Havens

BLOK 4    11.30-12.00 uur           Zicht op maatregelen 3

  • Mevrouw Kuipers, specialist scheepvaartveiligheid en rampenbestrijding bij de Waddenvereniging