Uitgelicht : Rondetafelgesprek over kunstmatige intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) met een focus op veiligheid vanuit mensenrechtenperspectief staat centraal in het rondetafelgesprek van de commissie voor Digitale Zaken op woensdag 18 januari 2023 van 15:30 uur tot 17:30 uur.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app of website Debat Direct.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het gesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.

Initiatiefnemers en vragen

Het onderwerp Artificiële intelligentie (AI, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd) staat op de kennisagenda van de commissie voor Digitale Zaken. De commissie heeft op initiatief van de voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Danai van Weerdenburg (PVV) en Barbara Kathmann (PvdA), voor de zomer van 2022 verschillende soorten organisaties gevraagd welke ontwikkelingen zij zien en wat zij de commissie mee willen geven op het gebied van AI-beleid. Zij komen hun inbreng nader toelichten in dit rondetafelgesprek.

De kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties is verzocht om in te gaan op de volgende vragen:

  • Gezien de aanbevelingen uit het WRR rapport Opgave AI, wat zouden volgens u(w organisatie) de top drie aandachtspunten van de commissie voor Digitale Zaken moeten zijn?
  • Waar ziet uw organisatie eventuele lacunes of ongewenste overlap in wet- en regelgeving met betrekking tot AI?

Dit rondetafelgesprek draagt bij aan de voorbereiding door de leden van de commissie op het commissiedebat over kunstmatige intelligentie dat op woensdag 25 januari wordt gehouden.

Programma

15.30-16.15 uur: kennisinstellingen

  • College voor de Rechten van de Mens
  • Rathenau Instituut

16.15-17.30 uur: branche- en maatschappelijke organisaties

  • Allai
  • Bits of Freedom
  • Kafka Brigade
  • Nederlandse AI Coalitie (NLAIC)

Position papers

Op de site zijn position papers te raadplegen; documenten waarin de uitgenodigde organisaties hun standpunten uiteen zetten. Deze papers kunt u inzien.