Uitgelicht : Rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen

Op maandag 9 maart 2020 van 11.15 tot 13.30 uur houdt de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een rondetafelgesprek over de stort van granuliet in de Maasplassen.

Volg live

Het gesprek is in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt hier alle stukken doornemen die bij het rondetafelgesprek horen.

Granuliet

Bij het breken van grote stukken graniet blijft een fijn soort stof over. Deze kleine deeltjes vormen een vaste substantie in klei- of leemvorm. Dat materiaal heet Noordse klei of granuliet.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit bevat regels waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen wanneer deze op of in de bodem of in oppervlaktewater worden gebruikt. Granuliet is sinds 2009 gekwalificeerd als grond. In 2018 ontstond een discussie of granuliet volgens de definitie van het Besluit bodemkwaliteit ‘grond’ of ‘bouwstof’ is. In reactie hierop heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2019 opnieuw bevestigd dat granuliet beschouwd kan worden als ‘grond’.

Zembla-uitzending van 6 februari

Op donderdagavond 6 februari 2020 besteedde het televisieprogramma Zembla aandacht aan het gebruik van granuliet om plassen te ‘verondiepen’. Ook de Volkskrant besteedde aandacht aan dit onderwerp. Deze uitzending is voor de commissie aanleiding geweest dit rondtafelgesprek te organiseren.