Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen d.d. 9 maart te 11.15 uur

Deelnemers


Agendapunten

2
Aanleiding

Details


De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat ontvangt graag nadere informatie naar aanleiding van de berichtgeving van Zembla en de Volkskrant over het verondiepen van plassen met granuliet in de uiterwaarden van de Maas bij Alphen. Er vindt daarom maandagochtend een rondetafelgesprek plaats over de aard en impact van granuliet en de regelgeving en het proces respectievelijk over de specifieke kwestie van de Maasplassen. In de middag vindt een hoorzitting plaats.

Scope
Het rondetafelgesprek bestaat uit drie blokken.
De commissie wil in het eerste blok van het rondetafelgesprek een bewonersgroep en de gemeente aan het woord laten en kennis kunnen nemen van hun bevindingen.
In het tweede en derde blok wil de commissie het inzicht vergroten in de aard en de impact van granuliet: is dit grond of een bouwstof? Welk effect heeft het storten van granuliet op de biodiversiteit, bodemleven, drinkwaterbronnen en de leefomgeving? Voldoet de huidige beoordelingsrichtlijn en het Besluit bodemkwaliteit en biedt deze, bijvoorbeeld met betrekking tot korrelgrootte en organische stofgehalte, een duidelijk kader voor vergunningverlenende en handhavende instanties? Ook het proces van besluitvorming, certificering en vergunningverlening is daarbij van belang. Er komen meerdere genodigden aan het woord.
 
3
Programma:

Details

Blok 1: 11.15 – 11.45 uur
  1. Frans van Egmond - Burgercollectief Dreumelse Waard
  2. Ans Mol - Gemeente West Maas en Waal

Blok 2: 11.45 – 12.30 uur
  1. Jan Wijbrands - Vrije Universiteit Amsterdam
  2. Lisette de Senerpont Domis - Nederlands Instituut voor Ecologie
  3. Herman van der Linde - Zandwinningsproject Over de Maas

Blok 3: 12.30 – 13.30 uur
  1. Jos Vink - Deltares
  2. Joop Harmsen
  3. Roelof Bosma - Zembla
  4. Gustaaf Biezeveld
afgemeld:
Waterschap Rivierenland
SGS Intron
Rob de Rijck, coördinerend milieuofficier van Justitie

RWS
Graniet Import Benelux b.v.
Halbe Zijlstra, VolkerWessels