Uitgelicht : Regio Deals

Op woensdag 22 januari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur overlegt de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de zogeheten Regio Deals. Voor dit overleg komen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Kamer.

Nieuwkoop, midden in het Groene Hart. Foto: Rob Poelenjee

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Regio Deals

Het kabinet stelt in delen 950 miljoen euro voor de jaren 2018 tot en met 2022 beschikbaar voor betere leefbaarheid en meer welvaart in bepaalde regio’s. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de leiding bij de uitvoering.

Regionale ontwikkeling

Betere zorg, beter onderwijs of meer veiligheid? Meer kunnen genieten van natuur? Meer banen? Het kabinet heeft regio’s opgeroepen met plannen te komen om hun leefomgeving prettiger te maken en de regionale economie te stimuleren. Daarvoor stelt het kabinet geld beschikbaar. Het kabinet helpt daarnaast om partijen bij elkaar te brengen en stelt kennis beschikbaar.

De deals

Brainport Eindhoven, Zeeland, Rotterdam-Zuid, de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba), nucleair afval en het ruimtevaartcentrum ESTEC waren al uitgekozen. Andere regio’s mochten zelf met plannen komen.

Eind 2018 heeft het kabinet twaalf voorstellen geselecteerd om met de regio’s uit te werken in zogenaamde Regio Deals. Daarbij speelt onder andere een goede verdeling van de projecten over het land een rol.

Het gaat om de volgende gebieden: Midden- en West-Brabant, Den Haag-Zuidwest, het Groene Hart, Noord-Nederland, de Achterhoek, Zuid- en Oost-Drenthe, Parkstad Limburg, Twente, Noordelijk Flevoland, Foodvalley, Noordoost Fryslân/Holwerd aan Zee en Zaan-IJ.

Voorbeelden zijn het verbeteren van de leefbaarheid en de versterking van de economische structuur in Zuid- en Oost-Drenthe, aandacht voor scholing, werk en veiligheid in Den Haag- Zuidwest en het actief informeren van burgers en agrarische ondernemers die te maken hebben met bodemdaling in het Groene Hart.

 

Verdeling geld

De rijksoverheid stelt 215 miljoen euro beschikbaar voor de twaalf nieuwe deals. De regio draagt hetzelfde bedrag bij als het bedrag wat van de rijksoverheid komt voor die regio. Aan de Regio Deal Achterhoek bijvoorbeeld dragen het Rijk en de regio ieder 20 miljoen euro bij, dus in totaal 40 miljoen euro. Een deel van het geld wordt besteed aan het vitaal en leefbaar houden van het buitengebied.

Dit jaar volgt nog een ronde waarin regio's nieuwe voorstellen kunnen doen.