Uitgelicht : Regels rond rijvaardigheid

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat overlegt op maandag 19 april 2021 van 13.30 uur tot 17.30 uur over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Namens het kabinet is minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Volg live

Het overleg over het CBR is in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Bij deze stukken zal enige dagen na afloop van de vergadering ook het woordelijk verslag komen te staan.

Medische rijgeschiktheid en situatie bij het CBR

In 2018 zijn er bij het CBR problemen ontstaan in de uitvoering van de medische beoordeling van de rijgeschiktheid. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) onderzoek laten doen wat de mogelijkheden zijn om een systeem te ontwikkelen waarbij de noodzaak van een beoordeling van de rijgeschiktheid niet meer afhangt van de leeftijd maar van een medische indicatie. De SWOV heeft een aantal mogelijkheden beschreven, waarvan er in de loop van 2021 één gekozen en uitgewerkt wordt. De minister houdt de Kamer van de voortgang op de hoogte. Ondertussen heeft het CBR zelf ook gewerkt aan verbetering van de dienstverlening en daarvoor voorstellen gedaan. De minister gunt het CBR extra tijd om deze verbeteringen door te voeren, ook omdat als gevolg van de coronamaatregelen de continuïteit van de dienstverlening opnieuw onder druk is komen te staan.

Vertraging in theorie- en praktijkexamens als gevolg van de lockdown

Op 14 december 2020 is een tijdelijke examenstop bij het CBR afgekondigd als gevolg de strengere coronamaatregelen van het kabinet. Vanaf 3 maart 2021 zijn de theorie- en praktijkexamens weer opgestart. Om de opgelopen achterstand in te halen krijgen diegenen voorrang van wie het examen is uitgesteld. Verder wordt de geldigheid voor de meeste theoriecertificaten verlengd (ook die in heel 2021 nog gehaald gaan worden), zijn extra examinatoren opgeleid en heeft het CBR extra openingstijden. Met de rijschoolbranche is afgesproken nieuwe kandidaten alleen voor een examen aan te melden als de slagingskans groot is.

Verlenging coulanceregeling verlopen rijbewijzen

In het licht van de aanscherping van de coronamaatregelen op 14 december 2020 heeft de minister de bestaande coulanceregeling voor verlopen rijbewijzen verlengd. Alle rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur vervalt tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 blijven nog negen maanden geldig na afloop van de vervaldatum. Daarop zal ook niet gehandhaafd worden.