Uitgelicht : PFAS in de bodem

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op woensdag 19 februari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur over PFAS. Namens het kabinet is minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen aanwezig.

Volg live

Het overleg over PFAS is in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

PFAS

PFAS is de afkorting van ‘poly- en perfluoralkylstoffen’. Het is de verzamelnaam voor meer dan 4.700 door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA (perfluor octanoic acid) en PFOS (perfluoroctaan-sulfonaten). PFOA komt onder andere voor in verpakkingsmaterialen van voedsel, zoals bakpapier en pizzadozen, en in het teflon laagje van pannen, servies en bakvormen.

Tijdelijk handelingskader PFAS in Nederland

Op 8 juli 2019 introduceerde toenmalig staatssecretaris Van Veldhoven, de huidige minister, een Tijdelijk Handelingskader PFAS. Op grond daarvan mocht een kilo droge grond maximaal 0,1 microgram PFAS bevatten. Grond waarvan vermoed werd dat die méér dan die 0,1 microgram PFAS bevatte, moest onderzocht worden. De norm had grote gevolgen voor bouw-, grond-, bagger- en infrastructuursector. Veel projecten werden stilgelegd omdat niet bekend was welke grond verontreinigd was, en omdat PFAS heel veel wordt toegepast in producten.

Geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS

Om de stagnatie van projecten op te lossen, heeft de minister de sectoren, provincies, gemeenten en waterschappen gevraagd mee te denken aan werkbare oplossingen. Ook het RIVM en Deltares is om advies gevraagd. Op basis daarvan is besloten per 1 december 2019 het Tijdelijk Handelingskader aan te passen, waarmee meer ruimte komt voor grondverzet en baggerwerkzaamheden. Basis is de verruiming van de norm voor PFAS in grond van 0,1 microgram naar 0,8 microgram per kilo grond, met uitzondering van toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden. Voor PFOS geldt vanaf 1 december de (tijdelijke) norm van 0,9 microgram per kilo grond. Dit is conform het advies van het RIVM.

Wijziging Besluit bodemkwaliteit ivm gebiedsspecifiekbeleid PFAS

In december 2019 heeft de minister een voorstel aangeboden aan de Tweede Kamer voor wijzigingen in het Besluit bodemkwaliteit voor het maken van gebiedsspecifiekbeleid voor PFAS. Hiermee moet het eenvoudiger worden voor gemeenten om minder strenge normen te stellen voor PFAS.