Algemeen overleg : PFAS

De vergadering is geweest

19 februari 2020
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

HERZIENE CONVOCATIE
(tijdstip gewijzigd, was van 14.00 - 17.00 uur)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  minister voor Milieu en Wonen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Geactualiseerde tijdelijke handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS (Kamerstuk 35334-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang van de aanpak van PFAS in de bodem (grond en baggerspecie)

  Te behandelen:

  Loading data