Uitgelicht : Online platforms

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat debatteert op dinsdag 16 november 2021 van 18.00 tot 22.00 uur met minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat over de inzet van het kabinet binnen de Europese Raad voor Concurrentievermogen. Op de agenda staat onder meer de Europese wetgeving over online platforms.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

Wetten over digitale diensten en digitale markten

Op 25 november 2021 bepalen de EU-lidstaten in Brussel hun positie ten aanzien van zowel de wet digitale diensten (Digital Services Act ofwel DSA) als de wet digitale markten (Digital Markets Act ofwel DMA). Hiermee kan de Raad namens de lidstaten de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen.

De DSA stelt regels voor de bestrijding van illegale content online en voor de risico’s die de verdienmodellen van de allergrootste online platforms, zoals Facebook en Google, met zich meebrengen. Zo krijgen platforms meer verantwoordelijkheid om illegale content te bestrijden. Consumenten moeten meer grip krijgen op wat er met hun gegevens gebeurt en op de advertenties en andere content die zij voorgeschoteld krijgen via aanbevelingsalgoritmes.

Meer concurrentie

De DMA moet zorgen voor meer concurrentie op digitale markten. Grote platforms met een poortwachtersrol, zoals Apple of Amazon, zouden zich eerlijk moeten gedragen tegenover ondernemers die hun producten of diensten via het betreffende platform aanbieden. Zakelijke gebruikers moeten via hun eigen verkoopkanaal zo nodig een lagere prijs of betere voorwaarden kunnen laten gelden dan op het platform van de poortwachter. En gebruikers zouden bijvoorbeeld zelf moeten kunnen kiezen welke app store, zoekmachine of webbrowser ze gebruiken bij het kopen van een product of dienst.

Een bedrijf is volgens de DMA een poortwachter als het een sterke economische positie en een grote invloed heeft op de interne markt en actief is in meerdere EU-landen. Daarnaast heeft het een sterke bemiddelingspositie, wat betekent dat het een groot aantal gebruikers verbindt met een groot aantal bedrijven. Tot slot heeft het geruime tijd een stabiele en duurzame positie op de markt, of is deze aan het verwerven.

Rapporteurs

Vanaf mei 2021 waren Queeny Rajkowski en Lisa van Ginneken EU-rapporteurs voor de commissie Digitale Zaken. Zij waren aangewezen om de Europese plannen over online platforms extra te volgen. EU-rapporteurs zijn Kamerleden die van de commissie de opdracht krijgen om bijvoorbeeld informatie over een EU-voorstel te verzamelen en op die manier de informatiepositie van de Kamer op dat EU-dossier te versterken. Bekijk hier het eindrapport van de rapporteurs over de DSA en de DMA. Of bekijk hier alle EU-rapporteurs van de Kamer.