Commissiedebat : Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt – Industrie & Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) 25 en 26 november 2021

De vergadering is geweest

16 november 2021
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt – Industrie & Onderzoek en Ruimtevaart op 25 en 26 november 2021, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de regeling van werkzaamheden op dinsdag 23 november 2021.

De spreektijd per fractie is vastgesteld op maximaal 7 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • L.M. van Ginneken (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 28 en 29 september 2021 (Kamerstuk 21501-30-539)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Verordening algemene productveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Mededeling EU-missies gerelateerd aan Horizon Europe

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Voorstel wijziging Radioapparatenrichtlijn ten behoeve van universele laders

  Te behandelen:

  Loading data