Uitgelicht : Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Op woensdag 9 juni 2021 van 10.00 tot 13.00 uur spreekt de commissie voor Economische Zaken en Klimaat in een commissiedebat over ondernemen en bedrijfsfinanciering. Hiervoor komt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat naar de Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de zaal K4 van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Financiering midden- en kleinbedrijf (mkb)

Voor ondernemers is financiering van groot belang om te kunnen ondernemen. Financiering is nodig voor hun dagelijkse bedrijfsactiviteiten, maar ook om te kunnen investeren en innoveren. Dat geldt des te meer in de coronacrisis, die veel ondernemers hard heeft geraakt. Toegang tot financiering is dus van groot belang. Het kabinet ondersteunt ondernemers als gevolg van de coronapandemie op verschillende manieren: met directe steun om vaste lasten en loonkosten te compenseren, en indirect door het stimuleren van bedrijfsfinanciering door bijvoorbeeld garanties op overbruggingskredieten. Verbeteren van de toegang tot financiering van het mkb is essentieel. Zo zijn bijvoorbeeld kleine kredieten beter beschikbaar en onderzoekt het kabinet samen met het investeringsfonds Invest-NL de ondersteuning van alternatieve financiers. Alternatieve financiering is financiering die niet van een bank komt.  

Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn een krachtige motor van de Nederlandse economie. In 2018 telde Nederland bijna 273 duizend familiebedrijven, ongeveer 60 procent van het totale Nederlandse bedrijfsleven. Zij zorgden voor een omzet van 403 miljard euro (25 procent van Nederlands totaal) en voor 2,5 miljoen banen (29 procent van Nederlands totaal). Naast het grote economische belang zijn familiebedrijven vaak voortrekkers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk betrokken ondernemen. Ze scoren hoog op het gebied van liefdadigheid en leveren vaak een bijdrage aan lokale evenementen en organisaties zoals sportclubs. Op 16 juni 2021 vindt er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over en met familiebedrijven.

Jaarbericht Staat van het mkb 2020

Het rapport Ondernemen is Vooruitzien, Jaarbericht Staat van het mkb 2020 van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (NCvO) staat vanzelfsprekend voor het grootste deel in het teken van de coronacrisis. Met sommige ondernemingen gaat het heel goed. Maar veel ondernemingen staan onder grote druk. Het NCvO doet aanbevelingen om uit de crisis te komen, gebundeld in drie programma’s: investeren in innovatie en groei; ondernemende arbeidsmarkt, en productiviteitssprong ondernemers. Het gaat hierbij om maatregelen zoals het gericht verlichten van schulden in het mkb of het verlenen van subsidies en/of leningen voor innovatie bij bedrijven.