Uitgelicht : Mensenhandel en prostitutie

De commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 24 februari 2022 van 15.00 tot 18.00 uur over mensenhandel en prostitutie. Voor het overleg komt staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid naar de Kamer.

Red light district in Amsterdam

Volg live

Het overleg over mensenhandel en prostitutie is in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Prostitutie

Prostitutie is legaal als het gaat om vrijwillige seks tussen volwassenen. Toch komen gedwongen prostitutie, prostitutie door minderjarigen en prostitutie onder onveilige werkomstandigheden nog steeds voor. Ook is de prostitutiebranche kwetsbaar voor mensenhandel. De Wet regulering Sekswerk (Wrs) reguleert prostitutie en andere vormen van sekswerk om zo misstanden in de seksbranche te voorkomen of te verminderen. Alle vrouwen en mannen die in de prostitutie werken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet iemand ten minste 21 jaar zijn, zelfredzaam en geen slachtoffer van gedwongen prostitutie zijn. In het wetsvoorstel staat dat de wettelijke, uniforme vergunningplicht zowel voor prostituees als voor exploitanten van seksbedrijven geldt. Om deze wet later te kunnen evalueren heeft Regioplan in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting verscheen op 31 december 2021 en gaat over de aard en omvang van de seksbranche, gemeentelijk beleid en de organisatie van toezicht en handhaving. Op 28 januari 2022 verscheen het rapport ‘De aard en effecten van prostitutiebeleid’, door Regioplan geschreven in opdracht van het WODC. Dit onderzoek werd gedaan naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerleden over de effecten van beleidskeuzes gericht op sekswerk.

Mensenhandel

Mensenhandel is het uitbuiten van mensen, bijvoorbeeld door ze te dwingen tot prostitutie. Ook kan mensenhandel bestaan in de vorm van arbeidsuitbuiting. Mensenhandel heeft vaak grote gevolgen voor de slachtoffers. De overheid bestrijdt mensenhandel op verschillende manieren. Zo krijgen slachtoffers hulp en opvang en krijgen de daders hoge straffen. Bij de aanpak van mensenhandel is extra aandacht voor maatregelen die gericht zijn op minderjarige slachtoffers.

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) publiceerde op 1 juli 2021 het rapport ‘Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2020’. Uit dit rapport blijkt onder meer dat het gebruik van technologie en sociale media in toenemende mate een rol speelt bij het ronselen van nieuwe slachtoffers door mensenhandelaren.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord vanaf 2023 2 miljoen euro structureel vrijgemaakt om het programma 'Samen tegen mensenhandel' voort te zetten. Dit programma geeft de aanpak van mensenhandel door het kabinet weer.

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Herman Bolhaar is de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hij informeert de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Ook doet hij aanbevelingen om de aanpak tegen mensenhandel te verbeteren en geeft informatie over hulpverlening aan slachtoffers. Op 7 december 2021 verscheen de Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020. In 2020 waren er in Nederland 984 meldingen van mensenhandel. Van alle slachtoffers van mensenhandel wordt 50 procent binnen zeven jaar opnieuw slachtoffer van een misdrijf. Slachtoffers moeten beter en actief beschermd worden om herhaling of erger te voorkomen, concludeert de Nationaal Rapporteur in de Slachtoffermonitor.

Op dinsdag 22 februari, van 17.00 tot 18.00 uur, is er een technische briefing met rapporteur Bolhaar over de Slachtoffermonitor Mensenhandel 2016-2020. Via deze website kunt u de technische briefing live meekijken of meeluisteren.