Uitgelicht : Luchtvaart en corona

Op donderdag 18 juni van 9.30 tot 16.15 uur spreekt de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat in een notaoverleg over luchtvaart en corona. Hiervoor komt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer.

luchtvaart.jpg

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

In de concept-Luchtvaartnota wordt breed het luchtvaartbeleid uiteengezet voor de komende decennia. Hoofdlijn daarbij is dat groei van de luchtvaartsector alleen mogelijk is wanneer er eerst sprake is van een vermindering van de negatieve effecten van de luchtvaart voor de leefomgeving en het klimaat. Vier publieke belangen staan in het beleid centraal: veiligheid in de lucht en op de grond, een goede verbinding van Nederland met de rest van de wereld, een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en een duurzaam Nederland. De minister verwacht de definitieve, door het kabinet vastgestelde Luchtvaartnota 2020-2050 aan het eind van dit jaar aan de kamer aan te bieden.

De Luchtvaartnota is geschreven voordat de luchtvaartsector hard werd geraakt door de coronacrisis. Inmiddels staan gezondheidsmaatregelen en economische noodmaatregelen centraal. Het kabinet verwacht niettemin dat de lange termijnvraagstukken dezelfde zullen blijven. Daarom meent het kabinet dat het goed is om met deze nota de koers uit te zetten voor de toekomst van de luchtvaart.

Luchtvaart in tijden van corona

Door de coronacrisis is het luchtverkeer voor een groot deel tijdelijk stil komen te liggen en zijn inkomsten weggevallen. Het kabinet doet er alles aan om de economische gevolgen voor de luchtvaartsector zoveel mogelijk te beperken. Het herstel van de sector zal volgens een eerste inschatting minimaal twee tot drie jaar duren. Daarbij is het beleid in de ontwerp-Luchtvaartnota leidend. De bijzondere situatie die het gevolg is van het coronavirus roept vragen op. Hoe kan de sector weer herstellen? Wat zijn de precieze gevolgen, bijvoorbeeld voor KLM of voor Lelystad Airport? Hoe gaan we om met het 1,5 meter afstand houden in vliegtuigen? Is een uitzonderingspositie voor de luchtvaart nodig?

Stikstofaanpak van de luchtvaartsector

De minister heeft de Kamer een reactie gestuurd op een advies van 15 januari 2020 van de Commissie-Remkes over de luchtvaartsector. Het kabinet is het eens met de commissie dat ook de luchtvaart, sectorbreed, moet bijdragen aan het verminderen van de emissies van stikstof (NOx). Er komt onder andere een actieprogramma voor stapsgewijze uitstootreductie. Dat richt zich op verkeersstromen van en naar de luchthavens, grondgebonden activiteiten op de luchthavens en op de emissies van vliegtuigen. Ook door internationale samenwerking probeert het kabinet tot verdere beperking van de NOx-uitstoot te komen. De aanbevelingen van de commissie zijn ook in de ontwerp-Luchtvaartnota verwerkt.