Uitgelicht : Luchtvaart

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op donderdag 6 oktober 2022 van 16.30 tot 22.15 uur over verschillende onderwerpen op het gebied van luchtvaart. Namens het kabinet is minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Wachttijden Schiphol

Vanwege de tekorten aan personeel zijn bijna de hele zomervakantie en in september op Schiphol lange wachtrijen ontstaan en moesten vluchten worden geannuleerd. Schiphol zag zich genoodzaakt een maximaal aantal passagiers per dag vast te stellen. Ook voor de maand oktober geldt deze beperking nog. Op verzoek van de minister rapporteert Schiphol hem wekelijks over de effecten van de maatregelen die de luchthavendirectie heeft genomen. Hierover rapporteert de minister periodiek aan de Tweede Kamer.

Gesprek met Schipholdirectie en FNV

Voorafgaand aan dit commissiedebat heeft de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op dinsdag 4 oktober van 16.30 tot 17.30 uur een gesprek met Hanne Buis van de Schipholdirectie en de Joost van Doesburg van de FNV over de problemen op Schiphol. Dit gesprek vindt plaats in de Wttewaall van Stoetwegenzaal en kunt u via deze link live meekijken of meeluisteren.

Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

In juni 2022 heeft het kabinet besloten om het maximum aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol te beperken tot 440.000 per jaar in plaats van de 500.000 waar in het concept-Luchtvaartbesluit van uit was gegaan. Dit besluit is genomen in een poging om een nieuwe balans te vinden tussen het belang van een internationale luchthaven voor Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving. Een vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen leidt volgens de minister tot minder geluidbelasting en minder emissies van CO2, stikstof, (ultra)fijnstof en andere schadelijke stoffen. Om de maatregel in de praktijk uit te voeren is een wijziging van het Luchtvaartbesluit Schiphol nodig en is aanpassing van de lopende procedure voor de aanvraag voor een natuurvergunning van Schiphol noodzakelijk.

Geluidhinder

Hoewel er in 2020 veel minder werd gevlogen, blijkt uit onderzoek dat het aantal mensen dat ernstige geluidhinder door vliegverkeer ervaart is toegenomen. Op basis van deze onderzoeken heeft de GGD een aantal aanbevelingen gegeven voor het beleid omtrent vliegtuiggeluid. In lijn met de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert de GGD te sturen op het verminderen van de geluidbelasting rondom de Nederlandse luchthavens. Volgens de minister sluiten de aanbevelingen van de GGD aan bij de ambities uit de Luchtvaartnota om hinder en slaapverstoring te verminderen.