Uitgelicht : Leveringszekerheid van gas

Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat gaan op dinsdag 22 maart van 18.00 tot 23.00 uur in debat over de leveringszekerheid van aardgas. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie komt hiervoor naar de Kamer.

Volg live

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Agenda en verslag

  • U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Leveringszekerheidssituatie aardgas

De gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne zijn op vele terreinen merkbaar. De sterk gestegen energieprijzen op de wereldmarkt werken ook door in ons land. Consumenten en bedrijven merken dat aan de hoogte van hun energierekening en aan de pomp. Ook zijn er zorgen over de gasvoorraad voor de komende winter.

Besparing

Tijdens het commissiedebat spreken de Kamerleden onder meer over de leveringszekerheidssituatie op de korte termijn (deze winter), wat mensen vandaag al kunnen doen aan besparing en de actuele situatie rond het Bescherm- en Herstelplan Gas. Dit plan is bedoeld als handvat tijdens een (dreiging van) verslechtering van de gasleverantie. 

De ontwikkelingen op de gasmarkt en de karakteristieken daarvan zullen, net als de importafhankelijkheid, aan bod komen tijdens het debat. Daarnaast wordt ingegaan op de acties die moeten borgen dat ook voor de aankomende winter en de jaren daarna de leveringszekerheid in voldoende mate gegarandeerd wordt. 

Europa

De Kamerleden bespreken de situatie in heel Europa. In de recente mededeling van de Europese Commissie over het ‘REPowerEU’ plan staan voorstellen om de hoge energieprijzen te bestrijden, gasopslagen in de lidstaten te vullen (komende winter en de winters daarna) en de afhankelijkheid van Russisch gas sneller te beëindigen.