Luchtvervuiling

Het verkeer op de weg, de industrie, de landbouw en de Nederlandse huishoudens veroorzaken allemaal luchtvervuiling. Als er te veel schadelijke deeltjes (fijn stof) in de lucht komen, kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid. Luchtvervuiling veroorzaakt allergieën, klachten aan de luchtwegen (hoesten, droge keel) en zwakke longen. De overheid controleert jaarlijks de kwaliteit van de lucht.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werkt de overheid met provincies en gemeenten aan verbetering van de luchtkwaliteit. Uit de laatste controle van het NSL blijkt dat het aandeel schadelijke stoffen blijft dalen. Bijna overal in Nederland is de luchtkwaliteit verbeterd. Maar in gebieden met veel industrie, veehouderij en in de grote steden is de luchtkwaliteit nog niet goed genoeg. Het NSL loopt door tot 1 januari 2017. Staatssecretaris Dijksma is van plan dit programma te verlengen tot dat de Omgevingswet in 2018 in werking treedt.

Actieplan Luchtkwaliteit

In stedelijk gebied is het probleem van luchtvervuiling vaak het hardnekkigst. Daarom heeft de regering samen met de gemeenten het Actieplan Luchtkwaliteit opgesteld. Door het instellen van milieuzones, het verschonen van de binnenvaart, het inzetten van schone bussen en het verminderen van de uitstoot in de glastuinbouw verbetert de luchtkwaliteit in heel Nederland. Alleen in Amsterdam en Rotterdam blijven enkele probleemlocaties bestaan. Daarom heeft de staatssecretaris besloten deze steden eenmalig financieel te ondersteunen.

Geluidsoverlast

Hard, aanhoudend of ongewenst geluid kan hinderlijk zijn én gezondheidsproblemen zoals gehoor- en slaapproblemen veroorzaken. De overheid hanteert daarom geluidsnormen voor wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer en industrie. Wegverkeer is een van de belangrijkste oorzaken van geluidsoverlast in Nederland. Door het aanleggen van stiller wegdek, het plaatsen van geluidsschermen en het nemen van verkeersmaatregelen probeert de overheid de geluidsoverlast te verminderen. Het Meerjaren Programma Geluidssanering (MJPG) is opgesteld om geluidsoverlast aan te pakken langs snelwegen en het spoor. Locaties die de meeste geluidsoverlast veroorzaken worden als eerste aangepakt.

Vergaderinformatie

Op donderdag 11 februari 2016 debatteerde de commissie voor Infrastructuur en Milieu met staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu over de leefomgeving.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde websites