Uitgelicht : Landbouw, klimaat en voedsel

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overlegt op 1 oktober 2020 van 9.30 tot 12.30 uur over landbouw, klimaat en voedsel. Hiervoor komt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de Kamer.

Volg live

Het overleg is in de zaal K4 van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Onderwerpen

Op de agenda van dit overleg staan diverse onderwerpen, waaronder innovatie in de landbouw met het oog op duurzaamheid en het klimaat, de Europese plannen voor een gezondere en duurzamere voedselproductie en -consumptie, en minder voedselverspilling.

Van Boer tot Bord

In de Green Deal van de Europese Commissie staan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Een onderdeel van de Green Deal is de Van Boer tot Bord-strategie (Farm to Fork-strategie) voor een duurzaam voedselsysteem. Hiervoor wil de Commissie onder andere dat er voor 2030 minder bestrijdingsmiddelen, kunstmest en antibiotica in de landbouw gebruikt worden. Ook moet een kwart van de landbouwgrond op biologische wijze worden gebruikt.

Modern boerenerf

Boeren en tuinders zetten al stappen in de richting kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Om mee te helpen aan deze omslag wil de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kennis over bijvoorbeeld nieuwe technieken, cursussen over stikstof en resultaten van onderzoek samenbrengen. Diverse agrarische hogescholen en Wageningen University & Research (WUR) werken aan onderwijsprogramma’s en aan onderzoek waarvan de resultaten in de praktijk zijn toe te passen. Het te vernieuwen platform Groen Kennisnet wordt dan de informatiebron waar al deze kennis te vinden is. Agrariërs krijgen tegoedbonnen om cursussen te volgen of een advies te krijgen van een bedrijfsadviseur.

Eiwitten

Eiwitten zijn nodig voor een goede gezondheid. Er zijn dierlijke en plantaardige eiwitbronnen. Dierlijke eiwitten zitten onder andere in vlees en zuivel en plantaardige eiwitten in granen en peulvruchten. Daarnaast zitten planteneiwitten, vooral soja, ook in diervoeder. Het eten van plantaardige eiwitten neemt toe. Het is gezonder en beter voor het milieu.

Nederland en andere landen van de Europese Unie moeten veel soja importeren uit Noord- en Zuid-Amerika. De Europese Unie wil dat de EU-landen meer zelf zorgen voor hun plantaardige eiwitten en op een meer duurzame manier.

Ook Nederland is bezig met het opstellen van een zogenaamde Nationale Eiwitstrategie. Bepaalde gewassen zoals lupine en veldbonen zijn heel geschikt om in Nederland te telen. Maar omdat er niet genoeg grond beschikbaar is, worden alternatieve eiwitbronnen ontwikkeld, zoals algen, zeewier, insecten en kweekvlees. Keukenafval, slachtafval, maaisel en andere resten kunnen verwerkt worden tot bijvoorbeeld veevoer.