Algemeen overleg : Landbouw, Klimaat en Voedsel (later aanvangstijdstip)

De vergadering is geweest

1 oktober 2020
10:00 - 12:30 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • T.C. de Groot (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • B. Madlener (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  10-stappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de antwoordbrief aan Waterschap Brabantse Delta over het verwerken van sloot- en bermmaaisel in de kleine kringloop

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van het gezamenlijke werkbezoek aan het Duitse project Landwirtschaft für Artenvielfalt

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Agrofoodmonitor van het Haags Centrum voor Strategische Studies

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Scenario Studie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang duurzame agrogrondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Resultaten verkenning Stichting Veldleeuwerik

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  EU-voorstel: Van boer tot bord strategie COM (2020) 381

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche Mededeling Van Boer tot Bord

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport evaluatie LNV-taken Voedingscentrum Nederland en de evaluatie van financiering 'Ondersteuning projecten biologische sector'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de taskforce verdienvermogen ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de moties over kweekvlees

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Veenplan 1e fase

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van de uitvoering van het landbouwbeleid op het gebied van klimaat en voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang aanpak grondwaterbeschermingsgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage Innovatie op het boerenerf

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang Nationale Eiwitstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voedselverspilling in Nederland 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Innovatie, Precisielandbouw en Veredelingstechnieken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake NVB notitie: Inkomsten en verdienmodel van agrariërs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op brief ‘Afspraken ketenpartijen’ en voortgang Nationaal Programma Landbouwbodems

  Te behandelen:

  Loading data