Uitgelicht : Landbouw, klimaat en voedsel

Op donderdag 6 februari, van 10.00 tot 13.00 uur overlegt de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over landbouw, klimaat en voedsel. Hiervoor komt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de Kamer.

Volg live

Het overleg is in de Suze Groenewegzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Onderwerpen

Het overleg gaat onder andere over de gevolgen van de verandering van het klimaat voor de landbouw, het duurzamer produceren van voedsel, en het verminderen van voedselverspilling.

Verandering van het klimaat en gevolgen voor landbouw

Drogere zomers, meer hittegolven en zeer zware buien zullen in de toekomst vaker voorkomen. Maar ook nu heeft Nederland hier al mee te maken. De landbouw merkt dit bijvoorbeeld aan meer slechte oogsten, mindere kwaliteit van gewassen en schade aan kassen of stallen.

De overheid heeft een ‘Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw’ opgesteld. Dit plan moet ervoor zorgen dat alle ondernemers in de land- en tuinbouw in staat zijn om duurzaam en effectief de veranderingen in het klimaat het hoofd te bieden. Onderdelen van het programma zijn het zorgen voor een goede bodem die meer water vast kan houden en het telen van gewassen die sterker zijn.

Klimaatakkoord

De landbouwsector heeft ook te maken met het Klimaatakkoord, en moet een bijdrage leveren aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Verduurzamen van de veehouderij, de saneringsregeling voor de varkenshouderij en opslag van koolstof in landbouwbodems zijn enkele van de maatregelen die in gang zijn gezet.

Sanering varkenshouderij

In het klimaatakkoord wordt 180 miljoen euro uitgetrokken voor sluiting van varkenshouderijen in het oosten en zuiden van het land. Dat is 60 miljoen meer dan het kabinet eerder van plan was. Naast minder overlast van geur, zorgt deze sanering ook voor minder stikstofuitstoot. 503 varkenshouders hebben aangegeven gebruik te willen maken van deze subsidieregeling om te kunnen stoppen. Gerekend was op ongeveer 300 varkenshouders.

Minder voedsel verspillen

Door de warme en droge zomer van 2018 waren veel pruimen, peren, uien en kroppen sla te klein. Daardoor kwamen ze niet in de supermarkt terecht, wat tot veel verspilling heeft geleid. De overheid heeft afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat producten die niet helemaal perfect zijn voortaan toch goed terecht komen. Supermarkten gaan bijvoorbeeld ook groente en fruit verkopen dat onder de norm zit.

Huishoudens moeten minder voedsel weggooien, vindt het kabinet. Vanaf 2010 zijn hierover cijfers bijgehouden. In 2019 werdt gemiddeld 34,3 kilogram voedsel per persoon weggegooid. Dat is 29%  minder ten opzichte van 2010. Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen worden het meest verspild.

Diverse acties zorgen voor minder voedselverspilling. Er gaat bijvoorbeeld meer overgebleven voedsel van supermarkten en horeca naar voedselbanken.