Uitgelicht : Klimaat in het Caribisch deel van het koninkrijk

Het Caribisch deel van het koninkrijk bestaat uit eilanden die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. De commissie voor Koninkrijksrelaties debatteert hierover op dinsdag 9 april van 16.30 tot 20.00 uur.

Arubaanse, Nederlandse en Europese vlag

Demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen, demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten en demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers komen voor het debat naar de Tweede Kamer. 

Volg live

Het overleg is in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via de website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Staatkundige verhoudingen

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Dit betekent dat Nederland samen met deze eilanden werkt aan klimaatplannen. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. In principe zijn zij zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en om verdere klimaatverandering te beperken. 

Klimaattafel

Bonaire heeft in 2022 een verzoek gedaan aan de minister voor Klimaat en Energie om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een klimaattafel te vormen. Een klimaattafel bestaat uit mensen en organisaties met verschillende achtergronden en maakt afspraken over maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Onderzoeker Ed Nijpels heeft op 8 mei 2023 het rapport Het is nooit te laat gepresenteerd. Volgens dit rapport moet Nederland meehelpen aan het klimaatbeleid van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De regering gaat dit advies opvolgen en wil ook samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten werken aan een klimaat stappenplan voor het Koninkrijk.

Terugkijken

Het debat is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dat klaar is.