Commissiedebat : Klimaat Caribisch deel Koninkrijk

De vergadering is geweest

9 april 2024
16:30 - 20:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Spreektijd 1e termijn: 4 minuten. 

Derde herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten *

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • R.A.A. Jetten
  minister voor Klimaat en Energie
 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • J.P. van Haasen (PVV)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie adviesrapport "Het is nooit te laat"

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op sommatie Greenpeace en zeven inwoners van Bonaire over de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op brief van het Algemeen Pensioenfonds Curacao en het Heritage Plaza Consortium inzake een regeling voor verduurzaming in het Caribisch deel van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken enkele dossiers Koninkrijksrelaties Landen (voor wat betreft gevolgen van schikking met Venezuela inzake Isla-raffinaderij)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over een dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een olielek en aanlanding op Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht van de fondsen die zijn toegekend aan Caribisch Nederland, de stand van zaken van de openbare dienstverplichting voor luchtverkeer voor de bovenwindse eilanden en de inspectierapporten van de Inspectie voor de Gezondheid ten aanzien van het ‘Queen Beatrix Medical Center Sint Eustatius’

  Te behandelen:

  Loading data