Uitgelicht : Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

De vaste commissie voor Financiën spreekt op donderdag 1 juli van 09:30 tot 13:30 uur over de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen. Op de agenda staat onder meer de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Voor het overleg komt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën naar de Tweede Kamer.

Een aantal lunchtrommels en drinkbekers van kinderen op een tafel.

Volg live

Het overleg vindt plaats in zaal K4 van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Hersteloperatie

In de afgelopen jaren zijn duizenden ouders onterecht aangemerkt als fraudeur met de kinderopvangtoeslag. Zij kregen geen toeslag meer en moesten de al ontvangen toeslagen terugbetalen, waardoor velen in de financiële problemen kwamen. De Tweede Kamer heeft hier zelf onderzoek naar gedaan met de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Met de Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen moet de getroffen ouders recht worden gedaan en hulp en compensatie worden geboden. De Belastingdienst heeft echter ook bij de uitvoering van de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget aanvragers gedupeerd. De Belastingdienst heeft bovendien mensen met een dubbele nationaliteit jarenlang gediscrimineerd bij de verwerking van kinderopvangtoeslagen. Aan al deze burgers, maar ook aan hun kinderen en ex-partners wordt compensatie geboden.

Eenmalige uitkeringen

Eén van de herstelmaatregelen is een eenmalige tegemoetkoming, uiteenlopend van €1.500 tot €7.500 voor de kinderen, €10.000 voor ex-partners en €30.000 voor gedupeerde ouders. Ruim 42.000 ouders hebben zich daarvoor aangemeld en volgens de staatssecretaris hebben 8.000 ex-partners en 70.000 kinderen aanspraak op deze compensatie. In de zevende voortgangsrapportage over de kinderopvangtoeslag staat dat tot nu toe 19.000 van de 42.000 betrokken ouders de tegemoetkoming hebben ontvangen.

Voortgang hersteloperatie

De hersteloperatie voor de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire loopt grote vertraging op. De eerdere toezegging om alle gedupeerden binnen maximaal een jaar volledig te compenseren wordt niet gehaald. Volgende maand loopt de wettelijke termijn voor de integrale beoordeling af voor een eerste groep van 26.000 ouders. Vanaf januari 2022 zal dit bij een ongewijzigde aanpak voor nog veel grotere groepen ouders gelden. Er werken nu ongeveer 800 ambtenaren aan de uitvoering, die per zaak meer tijd nodig hebben dan zes maanden geleden werd gedacht. Bovendien moeten zij nieuwe medewerkers inwerken en gaan ook medewerkers weg vanwege de 'emotionele intensiteit' van het werk.

Compensatieregeling andere toeslagen

Ook bij de uitvoering van andere toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget) heeft de Belastingdienst vergelijkbare fouten gemaakt als bij de kinderopvangtoeslag. Het gaat daarbij, in de woorden van de staatssecretaris, om 'institutioneel vooringenomen handelen, onterechte OGS-kwalificaties als onderdeel van het invorderingsbeleid en hardheden in de regels'. Het is nog onbekend hoeveel burgers dit betreft. De staatssecretaris stelt voor om de mensen die hier gedupeerd zijn een compensatie te bieden van 30 procent van de bedragen die ten onrechte door de Belastingdienst zijn teruggevorderd.