Uitgelicht : Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De commissie voor Financiën bespreekt op donderdag 27 mei 2021 van 13.00 - 17.00 uur de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Voor dit overleg komt Alexandra Van Huffelen, de staatssecretaris van Financiën voor toeslagen en douane, naar de Kamer.

Een aantal lunchtrommels en drinkbekers van kinderen op een tafel.

Volg live

Het overleg is in zaal K4 in het gebouw van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of gebruik de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Hersteloperatie

In de afgelopen jaren zijn duizenden ouders door de Belastingdienst gedupeerd bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Zij kregen geen toeslag meer en moesten de ontvangen toeslagen terugbetalen, waardoor zij in de financiële problemen kwamen. Velen werden onterecht aangemerkt als fraudeur, met soms verregaande gevolgen. Met de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen moet de getroffen ouders recht worden gedaan en hulp en compensatie worden geboden. Er zijn aanwijzingen dat de Belastingdienst ook bij de uitvoering van de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget aanvragers tekortgedaan heeft. De compensatieregelingen gaan ook voor die mensen gelden.

Compensatie

Alle ouders die gedupeerd zijn door de vooringenomen behandeling, door de alles-of-niets-benadering van de Belastingdienst of door het onterecht bestempelen met het kenmerk ‘Opzet/Grove Schuld’, ontvangen van de overheid ten minste € 30.000. Dit bedrag zou voor 1 mei 2021 uitgekeerd worden. Van de ruim 36.000 mensen die zich als gedupeerde hebben aangemeld, komen er volgens de Belastingdienst na een 'lichte toets' tot nog toe ruim 12.000 in aanmerking voor de regeling. Bijna de helft van de mensen die zich hebben aangemeld zou geen recht hebben. Deze laatsten klagen dat de Belastingdienst ook bij de lichte toets fouten maakt, geen inzage biedt in de dossiers en bovendien verzweeg dat beroep tegen de beslissing mogelijk is. Ook de Nationale ombudsman toont zich in zijn Monitor klachtbehandeling Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) bezorgd over de onzekerheid voor de mensen die voorlopig een afwijzing hebben gekregen.

Schuldenregeling

Naar verwachting zullen nog duizenden getroffen ouders aanspraak kunnen maken op aanvullende schadevergoeding, op grond van een individuele beoordeling van hun dossier. Schulden bij de Belastingdienst en sommige schulden bij private schuldeisers worden in bepaalde gevallen kwijtgescholden. Voor ex-partners en kinderen van gedupeerde toeslagontvangers is een regeling in de maak. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) moet daartoe individuele regelingen treffen met schuldeisers, uitkeringsinstanties, gemeenten, woningcorporaties, ggz-instellingen, jeugdzorg, ex-partners en werkgevers. De Belastingdienst heeft moeite met de uitvoering van de compensatieregelingen. Dat bleek uit een presentatie van de dienst voor de Kamerleden van de commissie Financiën op 22 april 2021 en uit een gesprek tussen Kamerleden en ouders op 10 mei 2021.

Onderzoeken

Op de agenda van het overleg staan ook nog twee onderzoeken naar het verloop van de kindertoeslagaffaire. In het ene onderzoek is de Auditdienst Rijk nagegaan of het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de zomer van 2020 het Onderzoek signalen kinderopvangtoeslag SZW goed heeft uitgevoerd. In het andere onderzoek heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed onderzocht hoe het komt dat bij de directie Toeslagen van de Belastingdienst informatie niet of onvolledig werd bewaard, dat gegevens moeizaam, te laat of in het geheel niet worden gevonden en dat papieren dossiers voortijdig zijn vernietigd.